FOLLOWERS

Sunday, August 6, 2017

Siapa yang perlukan Polisi Takaful Hayat RM1 Juta?


Menentukan Keperluan Takaful Hayat

Selalunya “Rule of Thumbs” 5 ke 10 kali ganda pendapatan tahunan anda adalah jumlah perlindungan yang sesuai, anda juga perlu pastikan perlindungan mengambil kira perkara berikut:

1) Hutang Pinjaman Perumahan dan lain-lain hutang
2) Perbelanjaan Penjagaan Anak-anak dan tangungan dibawah
3) Hutang yg dijamin bersama
4) Kos Rawatan perubatan untuk pasangan yang tidak bekerja
5) Kos pengebumian

Selepas mengambil kira bagaimana keluarga kita mampu menanggung perbelanjaan ini tanpa pendapatan kita, anda akan dapati bahawa perlindungan RM1 Juta adalah cukup untuk menampung perbelanjaan.

No comments:

Post a Comment